• BAL

    •  

     BAL KARNAWAŁOWY

     Tradycją naszej szkoły, w ostatnich latach, są organizowane przez Radę Rodziców i pracowników szkoły „BALE KARNAWAŁOWE”.

     W dniu 02. 02. 2013 r. odbył się kolejny, bardzo udany bal. Większość gości stanowili rodzice dzieci oraz grono pedagogiczne. Atmosfera podczas zabawy była wspaniała, wszyscy balowali do samego rana.

     Wspólna praca: dyrekcji, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi i innych ludzi dobrej woli przyniosła efekty.

     Celem, który przyświecał organizacji balu było zgromadzenie środków na zakup nowego sprzętu nagłaśniającego na uroczystości szkolne, który został zakupiony w kwietniu.

     Dochód, jaki przyniósł bal, to suma 6 423 zł.