• Nasz patron król Kazimierz Wielki - Szkoła Podstawowa

    •  

     Szkoła Podstawowa imienia Kazimierza Wielkiego w Przedborzu powstała jako Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. Budowę szkoły rozpoczęto w lipcu 1963 roku, a zakończono 8 października w roku 1965. Uroczyste otwarcie Szkoły Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Kazimierza Wielkiego, ufundowanej przez Centralny Związek Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Warszawie nastąpiło w dniu 7 listopada 1965 roku.

         

      

     Patronem szkoły słusznie mianowano króla Kazimierza Wielkiego, ponieważ największy rozwój miasta nastąpił w okresie jego panowania (lata: 1333-1370). Władca ten szczególnie upodobał sobie Przedbórz i jego okolice, gdzie wielokrotnie przebywał na łowach. Wspominali o tym kronikarze - Janko z Czarnowa i Jan Długosz. Król Kazimierz około roku 1341 ufundował w Przedborzu zamek o charakterze mieszkalnym i obronnym oraz dobudował wieżę do kościoła pod wezwaniem Świętego Aleksego. Z Przedborzem związane są także ostatnie dni życia króla w pełnym zdrowiu, który podczas polowania w przedborskich lasach w 1370 roku uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Wypadek ten doprowadził do powikłań, w wyniku których po 56 dniach choroby władca zmarł.

      

     Foto